วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ประมวลภาพกิจกรรม

ค่ายการ์ตูนวัฒนธรรมไทย
สร้างสรรค์ยุวชน
รุ่นที่ 42
วันที่ 19-22 ตุลาคม 2553
ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
คลิกเพื่อดูภาพที่ใหญ่ขึ้น